Prožít nebo přežít

Slova velmi podobná, a tak významově odlišná. Prožívat znamená cítit, vnímat, představovat si, myslet, učit se a chtít. Přežít znamená přečkat, překonat, přestát.
My jsme si zvolili první z možností. Každý den, každý okamžik cítíme, vnímáme, představujeme si, myslíme, učíme se a chceme. A co si vyberete vy?