Time for English

Když mohou děti prožívat učení jako hru a legraci, je to pro ně velmi motivující. Formou hry se zcela přirozeně a bezděčně učí slovíčka a nevědomě pronikají do zákonitostí základní gramatiky cizího jazyka. Vyjadřujeme a doprovázíme angličtinu pohybem či dramatizací, používáme gesta, mimiku, zpíváme. Toto všechno rozvíjí paměť a přitom přináší dětem radost a odreagování. Přestože děti zatím samy neumějí aktivně formulovat slovní sdělení, reagují na určité výzvy a podněty adekvátní pohybovou reakcí (sit down, stand up, clap your hands atd.).  Tento způsob učení je nepřímý, ale velmi efektivní. Neočekáváme gramaticky správnou a plynulou mluvu. Cílem zařazení angličtiny do našeho programu je podpořit chuť a motivaci k dalšímu učení. A to se myslím podle reakcí dětí daří.