Naše slavnosti

Slavnosti a setkání v naší školce

Narozeninová slavnost

Slavnost narozenin je ve školce vnímána jako významná událost. Každé z dětí má možnost oslavit ve školce svůj narozeninový den s dětmi a s paní učitelkou. Oslava narozenin probíhá v čase určeném pro společnou práci. Zazpíváme narozeninovou píseň, oslavence pohoupeme a pak mu všichni společně předáme dárek. Děti oslavenci popřejí a následuje přípitek a hostina.


Slavnost svatého Martina

Moudrá vyprávění a příběhy znamenají pro dítě víc než intelektuální poznatky. Ve svých obrazech poskytují dětem porozumění pro události běžného života. Příběh Martina ukazuje důležitý motiv dělení, služby a nezištné pomoci.
Tento svátek prožíváme zatím pouze společně s dětmi. Vyprávíme si příběh svatého Martina a jemně tím vedeme děti ke vnímání potřeb druhého, schopnosti se podělit nebo si vzájemně pomoci. Společné pečení svatomartinských rohlíčků je velkým zážitkem, který tuto celou slavnost uzavírá.


Vánoční zvyky – vánoční dílny s rodiči

Společné vánoční tvoření a povídání. Odpolední setkání v naší školce spojené s výrobou přání, vánočních ozdob a malých dárečků.
Slavnost zimního slunovratu – adventní spirála

Prožitek nálady adventního času s jeho aspekty – zamyšlení, cesta k porozumění druhému člověku, vnitřní ztišení jako prostor pro druhého. Vánoce – jako symbol příchodu nového života po období odumření, návrat slunce, zrození světla z temnoty.
Průběh slavnosti:
Rodiče se s dětmi sejdou v předem připravené třídě u Adventní spirály. Slavnost začíná příchodem anděla, který do tmy zapálí svíčku a projde celou spirálou. Stojí uprostřed se zapálenou svící a čeká na příchod dětí. Nejprve spirálou prochází paní učitelka, zapálí svíčku a položí na adventní spirálu, aby všichni pochopili, jakým způsobem mají spirálou procházet. Pak se vystřídají postupně všechny děti. Za každou položenou svíčku najde každý na spirále perníček, který si děti odnesou domů. Když spirála zazáří světýlky, všichni se přesunou do prostoru herny, kde si děti s rodiči mohou pohrát a pochutnat si na vánočním cukroví a čaji.


Masopust

Masopust je třídenní svátek před Popeleční středou, po níž následuje čtyřicetidenní půst. Veselí vrcholilo v úterý, kdy procházejí vesnicemi průvody maškar. Masopust je svým způsobem obráceným obrazem Adventu. Zatímco v Adventu se lidé zklidňují, ponoří se do svého nitra a svých myšlenek, v době masopustu vládne zcela opačná nálada. Blíží se čas probuzení přírody a to znamená příslib nové úrody.
V naší třídě slavíme masopust převlečení v maskách. Každé dítě zvolí pro sebe ten nejlepší převlek, ve kterém může trávit celý den. Hry nás provázejí celé dopoledne a nechybí bohatě prostřený stůl.


Velikonoční zvyky

Velikonoční svátky jsou stejně významné jako vánoční. Nejznámější symbol Velikonoc – vajíčko, souvisí s motivem příchodu nového života. Všechno zažívá velkou radost z obnovených sil přírody.
Dětem ukazujeme i křesťanský obraz Velikonoc. Příběh o zradě a obětování, nezištné pomoci a vykoupení ukazuje, jaké poselství nám toto období přináší.
I v tomto čase zveme rodiče na odpolední setkání a společné tvoření. Setkání je spojené s výrobou velikonočních přání, se zdobením vajíček a s dalšími tvořivými aktivitami.


Svátek maminek a tatínků

Oslava svátku maminek a tatínků je báječnou příležitostí uvědomit si, co pro nás ti dva znamenají. Každým rokem připravujeme s dětmi pro rodiče malé představení spojené s občerstvením a dárkem, který děti ve školce samy vyrábějí. Toto setkání je poděkováním za lásku a každodenní péči, kterou mámy a tátové dětem poskytují.


Loučení s předškoláky

Konec června přináší velké těšení na prázdniny. Pro předškoláky je to čas loučení. Čas uzavírání jedné velké etapy a otevírání další nové, stejně důležité. Děti samotné čeká nejdůležitější krok, opustit staré a známé a vyjít vstříc něčemu novému a dosud neznámému.
Naše slavnost loučení s předškoláky probíhá velmi intimně v bezpečí společného kruhu. Každé z dětí vysloví pro děti přání, které je bude doprovázet na další cestě. Paní učitelky předají dětem malou vzpomínkovou knihu fotografií, která mapuje významné okamžiky ze života ve školce a další drobné dárky. Jako obvykle celou slavnost uzavírá sváteční hostina spojená s přípitkem a přáním všeho dobrého na další životní cestě.


Další drobné slavnosti

Michaelská slavnost a Mikulášská slavnost jsou dvě slavnosti, které probíhají ve třídě v rámci společného programu. Těchto slavností se rodiče neúčastní.