Informace pro rodiče

Adresa

Reinerova 13, 370 06 České Budějovice

Provoz 

MŠ Svojí cestou je otevřená pravidelně září – červen, od pondělí do pátku od 7:00 do 16.30 hod. V době státních svátků a školních prázdnin je MŠ Svojí cestou uzavřená.


Prázdniny pro školní rok 2019/2020

Školní rok 2019/2020   pondělí 02.09.2019 - úterý 30.06.2020
Podzimní prázdniny     úterý 29.10.2019 - středu 30.10.2019
Vánoční prázdniny       pondělí 23.12.2019 - pátek 03.01.2020 
Jarní prázdniny             pondělí 10.02.2020 - pátek 14.02.2020
Hlavní prázdniny          středa 01.07. 2020 - pondělí 31.08.2020

Věková hranice

Spodní věková hranice není striktně určena. MŠ mohou samostatně navštěvovat děti od chvíle, kdy zvládnou základní udržování čistoty, tzn. pohybují se bez plen. Přebalování dětí není z hygienických důvodů možné. Další podmínkou pro přijetí dítěte je jeho připravenost odpoutat se z těsné vázanosti na matku. Schopnost separovat se od matky je důležitým mezníkem ve vývoji batolete a je předpokladem pro samostatné fungování dítěte v MŠ (příspěvek Zvládnuté odloučení aneb stabilní kvalitní citová vazba z 25.6.2018).  
Povahou a vybavením je MŠ určena pro děti předškolního věku, které práce s připravenými aktivitami těší a naplňuje. V našich prostorách si děti mohou dle svého vývojového stupně zábavnou formovou osvojovat různé dovednosti i pro věk základní školy. Kolem šestého roku dochází u dětí k významným změnám v oblasti poznávání (rozvíjí se abstrakce a představivost) a význam didaktického materiálu ustupuje do pozadí

Ceník

Pravidelné měsíční platby jsou fixní.  Úhrada by měla být prováděna vždy na počátku měsíce převodem na účet společnosti MŠ Svojí cestou spol. s r.o. č.ú. 9601332001/5500. Poplatek vzhledem k fixním nákladům nesnižujeme, nevracíme ani nepřevádíme na další měsíce.
 

Počet dní v týdnu
Dopolední/celodenní docházka/měsíc
5 dní v týdnu
6 000 Kč

Stravování

  • Dopolední a odpolední svačinu připravujeme. Úhrada svačin bude probíhat vždy na konci měsíce, dle skutečně odebraného množství. Cena bude odpovídat skutečným nákladům, které budou vynaložené na pořízení potravin.
  • Obědy dovážíme  a jsou účtovány zvlášť, zpětně vždy na konci měsíce. Dodavatelem obědů je Vegetárna Impala a cena oběda je 50,- Kč/dítě/den.  
  • Číslo účtu pro stravu 1307546002/5500.
  • Pitný režim dodržujeme v průběhu celého dne. Děti si samy nalévají vodu (v zimním období čaj) ze džbánků dle potřeby.

Další informace

  • S ohledem na kolektiv dětí a dospělých má učitel právo odmítnout převzít do péče zjevně nemocné dítě. Tento den, bude omluvený a bude možné si ho po dohodě nahradit.
  • Od okamžiku předání dítěte učitelce, přebírá učitelka plnou odpovědnost za dítě, včetně případných vycházek mimo prostory mateřské školy. 
  • Při slavnostech a akcích, při nichž jsou přítomni rodiče, přechází odpovědnost za dítě opět na rodiče, či jiné pověřené osoby. 
  • Prohlašuji, že jsem pojištěna odpovědností vůči třetí osobě.
  • Průběžně Vás budeme informovat o pokrocích Vašeho dítěte.